ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตร ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บ [...]

24 พฤษภาคม 2561 / 14:31 น.

อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวัน 5 – 6 มีนาคม 2561

07 มีนาคม 2561 / 10:46 น.