ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับการเดินทางไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัด ระยอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ [...]

06 กรกฎาคม 2561 / 09:36 น.

อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวัน 5 – 6 มีนาคม 2561

07 มีนาคม 2561 / 10:46 น.