ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งพนักงานต้อนรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ [...]

28 ตุลาคม 2562 / 16:51 น.