ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

[...]

28 มิถุนายน 2562 / 17:06 น.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 7.49 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อพช. มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถวายพวงมาลาราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ที่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8 ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

10 มิถุนายน 2562 / 15:55 น.

กรมการพัฒนาชุมชนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบึง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ในวันนี้ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฯ ประจำปี 2561

09 พฤศจิกายน 2561 / 17:51 น.