สรุปข้อสั่งการการประชุมกรมฯ

เดือนพฤศจิกายน 2561 ข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ 9-2561

เดือนกรกฎาคม 2561 สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 7 61

เดือนมิถุนายน 2561  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 6-2561

เดือนพฤษภาคม 2561 สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 5 61

เดือนเมษายน 2561 สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 4 2561

เดือนมีนาคม 2561      สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 3-2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 2-2561

เดือนมกราคม 2561   สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 1-2561

เดือนธันวาคม 2560  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 10-2560

เดือนตุลาคม 2560    สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 9-2560

เดือนกันยายน 2560  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 8-2560

เดือนสิงหาคม 2560  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 7-2560

เดือนกรกฎาคม 2560 สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 6-2560

เดือนมิถุนายน 2560  สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 5-2560

เดือนเมษายน 2560  ข้อสั่งการ ครั้งที่ 4-60

เดือนมีนาคม 2560   ครั้งที่ 3-2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560   Or02-60

เดือนมกราคม 2560   OR 01-60

เดือนธันวาคม 2559   Or 12-59

เดือนพฤศจิกายน 2559   Or 11-59

เดือนตุลาคม 2559   Or 10-59

เดือนกันยายน 2559   Or 09-59

เดือนสิงหาคม 2559   Or 08-59

เดือนกรกฎาคม 2559   Or 07-59

เดือนมิถุนายน 2559   Or 06 59

เดือนพฤษภาคม 2559   Or 05-59

เดือนเมษายน 2559   Or 04-59

เดือนมีนาคม 2559   Or 03-59

เดือนกุมภาพันธ์ 2559   Or 02-59

เดือนมกราคม 2559   Or 01-59

เดือนพฤศจิกายน 2558   Or 11-58

เดือนตุลาคม 2558   Or 10-58

(Visited 1 times, 1 visits today)