วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.40 น. อพช.ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.

 

 

 

 

 

อพช.ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)