วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. อพช.เป็นประธานพิธีเปิดงาน “การจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” (OTOP ไทยจากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า) ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สแควร์

(Visited 1 times, 1 visits today)