วันที่ 21 มิย. 2560 อพช.ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธสานพลังประชารัฐ ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)