วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อพช.ร่วมงานเสวนา “2017 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo Promotion Conference สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ห้องบอลรูม 1 ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)