วันที่ 6 ก.ค. 2560 อพช.ร่วมคณะ มท.1 มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารของปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)