วันที่ 17 ก.ค. 2560 อพช.มอบให้ รองอธิบดีฯ นายทวีป บุตรโพธิ์ ร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ มหาชน) ปีที่ 10 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)