วันที่ 22 ส.ค. 2560 อพช. , รองอรรษิษฐ์ฯ และรองทวีปฯ ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)