อพช.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานการอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)