อพช. และรองสมหวังฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ณ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)