รอง อพช. ติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรี

 

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการเดินทางไปราชการจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)