กรมการพัฒนาชุมชนเชิญติดตามชม Facebook LIVE การออกสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

 

เชิญติดตามชม Facebook LIVE การออกสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 -15.20 น.

ณ อาคารแพทย์พัฒน์ สภากาชาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)