อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตร ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)