วันที่ 11 เมษายน 2560 จัดพิธีรดน้ำขอพร อพช. และ อดีต อพช. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)