วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. อพช.มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 18 ปี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

(Visited 1 times, 1 visits today)