รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับการเดินทางไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัด ระยอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ […]

อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตร ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บ […]

รอง อพช. ติดตามการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรี

  นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดต […]

อพช. ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวัน 5 – 6 มีนาคม 2561

นายอภิชาติ โตลิกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   นายโชคชั […]

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบให […]