กรมการพัฒนาชุมชนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 39 ปี

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบให […]

อพช. และรองสมหวังฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ณ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย

[…]

วันที่ 17 ก.ค. 2560 อพช.มอบให้ รองอธิบดีฯ นายทวีป บุตรโพธิ์ ร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ มหาชน) ปีที่ 10 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

[…]

วันที่ 6 ก.ค. 2560 อพช.ร่วมคณะ มท.1 มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารของปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์ประชุมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[…]