วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.40 น. อพช.ร่วมกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.

          อพช.ร่วมกิจกรรมงานใต […]

วันที่ 11 เมษายน 2560 การจัดงานพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีและอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมฯ

      การจัดงานพิธีรดน้ำขอพรอธิบดีและอดี […]

วันนี้ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ”ทิศทางการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตาก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เครือข่าย OTOP และ OTOP Trader ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก

    นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม […]

เมื่อวันนี้ 8 เมษายน 2560 เวลา 12.30 น. อพช. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ 1438 “มบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาล เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 อพช. นายอภิชาติ โตดิลก […]

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 อพช.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า Otop ระหว่างบ.ไทยพาสิลเลี่ยน กับ บ.โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ ในการนี้ได้เยี่ยมชนสินค้าจากกลุ่ม Otop Trader ณ เดอะ บาร์ซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ

อพช.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริ […]

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 อพช.เยี่ยมชมศูนย์โอทอป ณ บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยม […]

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 อพช.มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 126 ปี

        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 […]

ผู้ตรวจราชการกรมและเลขานุการกรมตรวจเยี่ยมความพร้อมการตรวจราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกรมและเลขานุการ […]

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 อพช. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2560 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม.

        23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น […]