ข่าว
ประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564

กรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณาเลือกพระอารามหลวงเพื่อขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2564 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยได้กำหนดวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในการนี้สำนักงานเลขานุการกรม นำโดยนายสุธีธร์ มั่งมี เลขานุการกรม นายสมชาย สุเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานราชการ นางสายฝน เทียนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณกลางและอำนวยการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักงานเลขานุการกรม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)