กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ จำนวน 108 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด
ที่จะ ทำการปลูกในวาระนี้ เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด นำไปปลูก
เป็นสิริมงคลแก่จังหวัด และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 50 ปี (พระราชพิธีกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

นอกจากนี้ยังจัดทำป้ายระบุข้อมูลต้นไม้ ผ่านระบบ QR CODE ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้
เรื่องพันธุกรรมพืช ให้ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่าง ๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกาย ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)