ติดต่อเรา

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-6030-36 โทรสาร 0-2143-8905-7 Community Development Department
(Visited 8 times, 1 visits today)