แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

มกราคม 19, 2565

10.30 น.

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

กันยายน 23, 2564

18.41 น.

แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

กันยายน 7, 2564

14.10 น.

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

สิงหาคม 20, 2564

11.25 น.

มท 0401.1/ว2182 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

สิงหาคม 9, 2564

09.57 น.

ประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

กรกฎาคม 15, 2564

09.21 น.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 4

มิถุนายน 25, 2564

09.55 น.

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยการสวมใส่เสื้อ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

มิถุนายน 25, 2564

09.53 น.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 4)

มิถุนายน 23, 2564

13.35 น.