ประมวลภาพ การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

26 กรกฎาคม 2565 /

21:50 น.

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “เชียงรายขจัดความยากจน พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

06 กรกฎาคม 2565 /

10:49 น.

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “โคราชไม่จน พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จังหวัดนครราชสีมา

06 กรกฎาคม 2565 /

10:48 น.

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “ปฏิบัติการ Krabi Steady ขจัดความยากจนพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” จังหวัดกระบี่

06 กรกฎาคม 2565 /

10:47 น.

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “ปฏิบัติการ 4 ท. ขจัดความยากจน เพื่อคนสระแก้วอย่างยั่งยืน” จังหวัดสระแก้ว

06 กรกฎาคม 2565 /

10:46 น.