ประมวลภาพ การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ประมวลภาพ การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
https://drive.google.com/drive/folders/1x9uadA7LeOO1IHu91j2DL8wIVAryRUb9?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)