สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “เชียงรายขจัดความยากจน พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “เชียงรายขจัดความยากจน พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย
ออกอากาศทางรายการ MMM Magazine Onair สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.35 – 14.00 น.
รับชมได้ที่ Youtube กรมการพัฒนาชุมชน https://youtu.be/z8TCn4J0VDA

(Visited 1 times, 1 visits today)