สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “5 มิติแก้จน เพื่อคนเพชรบูรณ์” จังหวัดเพชรบูรณ์

สารคดีชุด “60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน” ตอน “5 มิติแก้จน เพื่อคนเพชรบูรณ์” จังหวัดเพชรบูรณ์
ออกอากาศทางรายการ MMM Magazine Onair สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.35 – 14.00 น.
รับชมได้ที่ Youtube กรมการพัฒนาชุมชน https://youtu.be/xuiVmIIYaqk

(Visited 1 times, 1 visits today)