เลขานุการกรม พช. นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

24 สิงหาคม 2565 /

18:31 น.

กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

01 มิถุนายน 2565 /

21:07 น.