สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

 

เว็บสำหรับเข้าใช้งาน

http://saraban.egov.go.th

 

วีดีโอสอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตอนที่ 1 การตั้งค่าก่อนเข้าใช้งาน

ตอนที่ 2 การสร้างหนังสือภายในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ตอนที่ 3 การรับหนังสือ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน 

ตอนที่ 4 การรับหนังสือที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ตอนที่ 5 การคืนหนังสือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน 

ตอนที่ 6 การออกเลขหนังสือภายนอก สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน 

ตอนที่ 6.1 การรับหนังสือจากภายนอกไม่ได้ส่งผ่านระบบ เรียน ผอ สำนัก

ตอนที่ 7 การสร้างหนังสือคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน

ตอนที่ 8 การจองเลขที่หนังสือ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน 

ตอนที่ 9 Print out เอกสารให้เจ้าของเรื่องเซนรับหนังสือ

ตอนที่ 10 เฉพาะสารบรรณกลาง รับหนังสือภายนอกเรียน อธิบดี

ตอนที่ 11 การค้นหาหนังสือ

 

E-BOOK

1.คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Full

2.คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะทดลอง

3.คู่มือการบริหารความเสี่ยง การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

ไลน์เข้ากลุ่มงาน E-saraban พช

คลิปวิดิโออบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ช่วงเช้า 23 สิงหาคม 2564
https://youtu.be/SPGzun4lchs
ช่วงบ่าย 23 สิงหาคม 2564
https://youtu.be/b0RL2Zkzayg
ช่วงเช้า 24 สิงหาคม 2564
https://youtu.be/viREhyvj9uc
ช่วงบ่าย 24 สิงหาคม 2564
https://youtu.be/IO0pxvT5O2I

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)