ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

อธิบดี พช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

04 กรกฎาคม 2565 /

21:43 น.

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

03 มิถุนายน 2565 /

19:11 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์
เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการพัฒนาชุมชน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ความภูมิใจของคน สล.

คลังสื่อ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

หนังสือเวียน