ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

31 มกราคม 2566 /

14:15 น.

สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการกิจกรรมต้อนรับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

20 มกราคม 2566 /

14:17 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร


เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการพัฒนาชุมชน

คลังสื่อ

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือเวียน